Main menu
  • Zabezpečujeme vymáhanie pohadávok

    Zabezpečujeme vymáhanie pohadávok

  • Disponujeme jedinečnou sieťou Inkasných pracovníkov, ktorý dohľadajú a kontaktujú dlžníka osobne

    Disponujeme jedinečnou sieťou Inkasných pracovníkov, ktorý dohľadajú a kontaktujú dlžníka osobne

  • Máme vybudovanú kvalitnú sieť inkasných pracovníkov s celorepublikovou pôsobnosťou

    Máme vybudovanú kvalitnú sieť inkasných pracovníkov s celorepublikovou pôsobnosťou

O spoločnosti ANACO s.r.o.

vymahanie m          Spoločnosť ANACO s.r.o. si počas svojej existencie vybudovala systém inkasa pohľadávok používajúci všetky známe a moderné princípy, vlastný informačný systém, sieť inkasných pracovníkov, ktorí zabezpečujú osobné návštevy dlžníkov v rámci mimosúdneho inkasa, zmluvných rozhodcov a exekútorov. Pri svojej práci využívame najmodernejšie technológie a postupy tak, aby sme sa prispôsobili potrebám našich klientov.

              Špecializujeme sa nielen na obyčajný nákup a vymáhanie pohľadávok, ale aj na mandátnu správu pohľadávkových portfólií Cieľom spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb v oblasti spravovania pohľadávok, ktorých výsledkom je dosiahnutie účinného vymoženia Základom každej úspešnej firmy sú jej zamestnanci. Toto si uvedomujeme a preto výber zamestnancov prechádza prísnymi kritériami. Zamestnávame ľudí, ktorí majú dlhoročné, bohaté skúsenosti a sú uznávanými odborníkmi v odvetví a majú svoju prácu radi.


ANACO s.r.o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
Slovenská Republika
e-mail: info@anaco.sk

tel.: +421 901 715 706

IČO: 35691816
DIČ: 2020923135

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
číslo účtu:
SK19 7500 0000
0040 0663 2816

ANACO, s.r.o., IČO: 35 691 816; DIČ: 2020923135, IČ DPH: SK2020923135, so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 11129/B