Main menu
 • Zabezpečujeme vymáhanie pohadávok

  Zabezpečujeme vymáhanie pohadávok

 • Disponujeme jedinečnou sieťou Inkasných pracovníkov, ktorý dohľadajú a kontaktujú dlžníka osobne

  Disponujeme jedinečnou sieťou Inkasných pracovníkov, ktorý dohľadajú a kontaktujú dlžníka osobne

 • Máme vybudovanú kvalitnú sieť inkasných pracovníkov s celorepublikovou pôsobnosťou

  Máme vybudovanú kvalitnú sieť inkasných pracovníkov s celorepublikovou pôsobnosťou

Naša ponuka - Komplexná správa pohľadávok

ANACO s.r.o. - vymáhanie pohľadávok         Cieľom spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb v oblasti spravovania pohľadávok, ktorých výsledkom je dosiahnutie účinného vymoženia. Pohľadávky vymáhame v súlade s právnym poriadkom SR a vnútorným Etickým kódexom spoločnosti.

 

Poskytované služby:

  • Vypracovanie analýzy pohľadávok a posúdenie právneho základu pohľadávky
  • Odkupovanie pohľadávok
  • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • Súdne vymáhanie pohľadávok
  • Exekučné vymáhanie
  • Podanie a zastupovanie klienta v konkurznom konaní
  • Právne poradenstvo

ANACO s.r.o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
Slovenská Republika
e-mail: info@anaco.sk

tel.: +421 901 715 706

IČO: 35691816
DIČ: 2020923135

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
číslo účtu:
SK19 7500 0000
0040 0663 2816

ANACO, s.r.o., IČO: 35 691 816; DIČ: 2020923135, IČ DPH: SK2020923135, so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 11129/B